1. Administratorem danych jest Agata Kubicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Kubicka w Łodzi, przy ul. Listopadowej 113 M4, 92-117 Łódź, NIP: 7282855838, REGON: 520182464.
 2. Z administratorem możesz się skontaktować pisząc na adres email: kontakt@kubicka-kancelaria.pl.
 3. W związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika w serwisie internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu przez użytkownika.
 4. Ta strona wykorzystuje w celu prawidłowego działania pliki cookies.

Przekazywane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych niżej celach, na następujących podstawach prawnych:

Cel:Podstawa prawna:Rodzaj przetwarzania danych:Dobrowolność i konsekwencje braku podania danych osobowych:
Zawarcie i wykonanie umowy
o świadczenie usług
prawnych
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podanie danych jest konieczne do wykonania umowy,
lub podjęcia działań w celu zainicjowania jej zawarcia.
imię, nazwisko / firma;
adres zamieszkania / siedziby
numer PESEL/ NIP / KRS
Podanie tych danych
jest dobrowolne
jednak ich niepodanie
będzie skutkowało
niemożliwością
zawarcia umowy.
Obsługa formularza
kontaktowego
Art. 6 ust. 1 lit f RODO –
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes
administratora – w tym wypadku tym interesem będzie odpowiedź na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
imię / nazwisko / adres emailPodanie tych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu
uzyskania odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
Wykonanie obowiązków ewidencyjnych związanych z przetwarzaniem danych osobowychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes administratora.imię i nazwisko / dane kontaktowePodanie danych jest dobrowolne ale ich niepodanie może uniemożliwić m.in. realizację uprawnień nadanych użytkownikowi przez RODO.
Analizowanie danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora – uzyskanie informacji o aktywności użytkowników na stronie www.data i godzina odwiedzin, numer IP, system operacyjny urządzenia, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie internetowej, działania podejmowane w ramach stronyPodanie danych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości aktualizowania serwisu internetowego administratora do potrzeb użytkowników.
Prowadzenie profilu administratora na portalu Facebook, LinkedInArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora – prowadzenie konta w mediach społecznościowych.

* Dane osobowe, o których mowa wyżej administrator przetwarza wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to związane z korzystaniem przez użytkownika z profilu administratora umieszczonego w portalu Facebook, LinkedIn. W pozostałym zakresie administratorem twoich danych jest Facebook Ireland LTD i Linkedin Ireland Unlimited Company.
nazwa profilu / dane publiczne, dostępne dla innych użytkownikówPodanie danych jest dobrowolne ale bez ich podania nie będzie możliwe korzystanie z profilu administratora w mediach społecznościowych w tym m.in. reakcja na umieszczone przez administratora na jego profilu treści w tym ich komentowanie.
Na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów (archiwalny
i dowodowy)
Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych uzasadnione jest dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem przez administratora usług.imię i nazwisko / firma, adres email, adres zamieszkania / siedziby, numer PESEL / NIP / KRSBrak podania danych może skutkować brakiem możliwości dochodzenia swoich praw i obrony przez administratora.
KsięgowyWynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wykonania obowiązku podatkowego ciążącego na administratorze w postaci wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu rozliczeniowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.imię i nazwisko / firma, adres zamieszkania / siedziby, numer NIPPodanie tych danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niedopełnieniem obowiązków podatkowych przez administratora.

PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM UPRAWNIENIA

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych ,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zasady dotyczące realizacji w/w uprawnień znajdują się w art. 16 – 21 RODO. Jednakże uprawnienia te nie są bezwzględne i nie zawsze i nie w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania będą przysługiwać użytkownikowi. Zawsze jednak, jeżeli w ocenie użytkownika doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W swojej działalności korzystam z usług świadczonych przez podmioty trzecie. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej,
 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane osobowe,
 • banki w zakresie dokonywanych rozliczeń;
 • pozostali podwykonawcy i współpracownicy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

W/w podmioty przetwarzają dane użytkownika na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 • dane osobowe użytkownika mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-księgowych.
 • dane osobowe użytkownika mogą być również udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Część operacji przetwarzania danych osobowych użytkownika może wiązać się z przekazywaniem ich do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.


PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Ta strona internetowa, wykorzystuje pliki cookies. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej a także w celach marketingowych i statystycznych.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez stronę cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Pliki cookies nie pozwalają administratorowi na identyfikację użytkownika.

Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

Admininstrator korzysta z następujących narzędzi, które wykorzystują pliki cookies:

 1. Pliki cookies strony www – umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie strony internetowej np. dostosowanie widoku strony do ekrany urządzenia. Wyłączenie tego typu plików cookies nie jest możliwe. Niezbędne pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez rok.
 2. Google Analytics – umożliwiają zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez użytkowników ze strony www. Pliki tego typu pozostają na urządzeniu końcowym przez okres 2 lat.

Ustawienia cookies możesz zmienić na dole strony internetowej.


LOGI SERWERA

Aktywność użytkownika w serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez administratora np.). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. Użytkownik ma możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Strona internetowa, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, LinkedIn.

Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że użytkownik odwiedza stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli użytkownik odwiedza stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o wizycie użytkownika zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli użytkownik nie jest zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o jego adresie IP. Jeżeli użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt na stronie, powinien wylogować się wcześniej z portali społecznościowych.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


W zakresie nieuregulowanym w polityce prywatności, zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 14 listopada 2021 r