Kompleksowa obsługa prawna i procesowa osób prawnych w tym m.in.:

  • sporządzanie, opiniowanie negocjowanie umów (w tym: umowy o świadczenie usług, umowy licencyjne, umowy o wykonanie projektu, NDA, umowy szkoleniowe, umowy dotyczące zakazu konkurencji itd.),
  • doradztwo i opinie biznesowo-prawne,
  • przygotowanie wewnętrznych dokumentów dla przedsiębiorstw (uchwały, polityki, regulaminy),
  • wdrożenia RODO, procedury antydyskryminacyjne, antymobbingowe,
  • wsparcie biznesowo-prawne podczas spotkań z klientami,
  • zastępstwo procesowe,
  • prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych w organizacji,
  • prawo autorskie, prawo własności intelektualnej.